नील हिरा समाजले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंको पूर्वाग्रही आदेश खारेज गर्न माग गरेको छ ।

nagarik

 

himalaya news

By bluediamondsociety

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s